SIRI#

SIRI (angl. Service Interface for Real Time Information) yra realaus laiko duomenų formatas vyraujantis Europos Sąjungoje. Šis formatas turi būti naudojamas visuose ES nacionalinės prieigos taškuose siekiant užtikrinti sistemų sąveikumą bei informuoti apie trumpalaikiais pokyčiais transporto sistemoje14.

SIRI yra NeTEx papildymas, NeTEx teikia statinę informaciją, o SIRI – dinaminę informaciją. Tiek SIRI, tiek NeTEx yra sukurti remiantis bendru koncepciniu modeliu (Transmodel (CEN TC278, EN12896)).

Naudojimo galimybės#

SIRI gali būti naudojamas įvairiose srityse, pavyzdžiui33:

  • Teikti informaciją apie prognozuojamą transporto priemonių išvykimą iš stotelės realiu laiku;

  • Teikti realaus laiko informaciją apie transporto priemones;

  • Organizuoti transporto priemonių judėjimą tarp skirtingų transporto agentūrų;

  • Keistis suplanuotais ir realaus laiko tvarkaraščių pakeitimais;

  • Teikti pranešimus viešojo transporto keleiviams;

  • Sinchronizuoti skirtingas transporto priemones ir organizuoti persėdimus tarp jų;

  • Teikti informaciją apie veiklos rezultatus kitoms valdymo sistemoms

ES direktyva#

Pagal ITS direktyvą (2010/40/ES) šalys nusprendusios atverti dinaminius duomenis turi šiuos duomenis pateikti bent jau SIRI formatu14.

(16) […] Dėl keitimosi dinaminiais viešojo transporto duomenimis pasakytina, kad, valstybėms narėms nutarus į nacionalinį prieigos punktą įtraukti dinaminius duomenis, tokiems duomenims turėtų būti naudojamos atitinkamos keitimosi viešojo transporto duomenimis standarto SIRI CEN/TS 15531, kurį nustatė Europos standartizacijos komitetas, dalys ir paskesnės atnaujintos jų redakcijos arba kitas visiškai suderintas kompiuterio skaitomas formatas. Valstybės narės gali nuspręsti valstybės narės lygmens nacionaliniam transportui toliau taikyti nacionalinius viešojo transporto duomenų standartus, tačiau nacionaliniame prieigos punkte turi būti naudojami nurodyti ES standartai, kad paslaugų sąveikumas ir ištisinis veikimas būtų užtikrintas visoje Europos Sąjungoje. Laikydamosi Europos standartizavimo reikalavimų, valstybės narės gali taikyti transliavimo ir konvertavimo metodus. Turėtų būti laikomasi nurodytų taikymo dieną aktualios redakcijos standartų. Turėtų būti atsižvelgiama į visus aktualius atnaujinimus, kuriais išplečiama standartų taikymo sritis arba į ją įtraukiami naujų rūšių duomenys;

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/40/ES nuostatos dėl informacijos apie keliavimą daugiarūšiu transportu paslaugų teikimo14

Sudedamosios dalys#

SIRI standartas duomenų apsikeitimui naudoja XML formatą (angl. Extensible Markup Language) ir susideda iš tokių funkcinių dalių23:

Table 2 Pagrindinės SIRI funkcinės dalys#

Funkcinė dalis

Aprašymas

Estimated Timetable (ET)

Realaus laiko nukrypimai nuo reguliariaus tvarkaraščio pateikiami dabartinei dienai

Production Timetable (PT)

Ateityje planuojami nurypimai nuo reguliariaus tvarkaraščio

Situation Exchange (SX)

Planuoti ir neplanuoti įvykiai transporto sistemoje

Vehicle Monitoring (VM)

Dabartinė konkrečios transporto priemonės pozicija bei su tuo susijusią informacija

Facility Monitoring (FM)

Infrastruktūros informacija pvz., susijusi su prieinamumu

Stop Timetable (ST) ir Stop Monitoring (SM)

Konkrečių stotelių prognozuojami transporto priemonių atvykimai ir išvykimai

Connection Timetable (CT) ir Connection Monitoring (CM)

Su persėdimu tarp skirtingų transporto priemonių susijusi realaus laiko informacija pvz., skirtas informuoti, kad vėluojančių traukinio keleivių palauks autobusas

Duomenų apsikeitimo procesas#

SIRI formato duomenimis galima apsikeisti trimis skirtingais būdais.

Asinchroninis duomenų apsikeitimas#

Publish/Subscribe - Direct delivery ir Publish/Subscribe - Fetched delivery asinchroniniai apsikeitimo būdai leidžia naudotojams nuolatos gauti duomenų pasikeitimus transporto sistemoje. Šis būdas užtikrina, kad duomenų naudotoją greičiau pasiektų informaciją apie pasikeitimus bei yra labiau tinkamas dideliems duomenų kiekiams.

Sinchroninis duomenų apsikeitimas#

Sinchroninis duomenų apsikeitimas (Request/response metodu) yra gerokai paprastesnis ir buvo sukurtas palengvinti SIRI formato įgalinimą. Analogiškai kaip ir GTFS Realtime atveju, duomenų naudotojas periodiškai kreipiasi į nuorodą bei gauna reikalingus transporto sistemos duomenis. Taip pat dažnai suteikiama galimybė užklausos į serverį metu atlikti filtravimą. Šis būdas įprastai vadinamas SIRI Lite.

../_images/siri-functional-services.jpg

Fig. 3 SIRI duomenų apsikeitimo procesas ir funkcinės dalys32#

SIRI ir GTFS Realtime#

Nors SIRI, palyginę su GTFS Realtime, SIRI formatą galime laikyti sudėtingesniu ir galinčiu perduoti daugiau informacijos, tačiau šie formatai neturėtų būti laikomi vienas kito pakaitalais. Vis dėlto, egzistuoja nemažai panašumų tarp šių formatų. Toliau lentelėje vaizduojami šių formatų atitikmenys.

Table 3 GTFS Realtime ir SIRI formatų atitikmenys#

Tipas

GTFS Realtime atitikmuo

SIRI atitikmuo

Kelionės eiga

Trip updates

Estimated Timetable (ET)

Transporto priemonės informacija

Vehicle positions

Vehicle Monitoring (VM)

Pranešimai keleiviams

Service alerts

Situation Exchange (SX)

Naudinga informacija#