Duomenų teikimas#

Visų savivivaldybių ir vežėjų viešojo keleivinio transporto duomenys yra kaupiami „Vintra“ informacinėje sistemoje (Viešojo transporto kelionių duomenų informacinėje sistemoje, toliau VINTRA). Tai informacinė sistema į kurią patenka duomenys apie stotis, stoteles, maršrutus, maršrutų trasos trajektorijas, reisus, tvarkaraščius, vežėjus, tarifus, realaus laiko transporto priemonių geografinę padėtį ir kt.

131 straipnis 3 dalis: Viešojo keleivinio transporto kelionių duomenys kaupiami viešojo transporto kelionių duomenų informacinėje sistemoje, kurios valdytoją paskiria Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Viešojo transporto kelionių duomenų kaupimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Vežėjai ir savivaldybės teikia viešojo transporto kelionių duomenis, susijusius su tvarkaraščiais ir tarifais, ir informuoja duomenų tvarkytoją apie jų pasikeitimus.

Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas31

Pagal transporto veiklos pagrindų įstatymą31 ir viešojo transporto kelionių duomenų kaupimo tvarkos aprašą35 (priimtą 2014-05-21) keleiviai ne tik turėtų gauti informaciją apie viešojo keleivinio transporto maršrutus, tvarkaraščius, tarifus visoje Lietuvoje, tačiau ir stovėdami bet kurioje Lietuvos viešojo transporto stotelėje ar stotyje realiu laiku telefone turėtų matyti atvykstant į autobusą bei žinoti kiek faktiškai jis vėluos.

Duomenų teikimo privalomumas#

Keleivinio transporto duomenis į VINTRA privalomai teikia35:

 1. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;

 2. Lietuvos transporto saugos administracija, valdanti ir organizuojanti keleivių vežimą tolimojo ir tarptautinio reguliariojo susisiekimo maršrutais;

 3. Savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos, valdančios ir organizuojančios keleivių vežimą vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliariojo susisiekimo maršrutais;

 4. Oro ir jūrų uostus valdančios įmonės;

 5. Vežėjai, teikiantys keleivių vežimo viešuoju geležinkelių transportu paslaugas;

 6. Vežėjai, teikiantys keleivių vežimo viešuoju jūrų ir vidaus vandenų transportu paslaugas;

 7. Vežėjai, teikiantys keleivių vežimo reguliariojo susisiekimo kelių transporto maršrutais paslaugas ir turintys atitinkamą paslaugų teikimo licenciją arba leidimą.

Toliau pateikiama lentelė, kurioje vaizduojama kokie duomenys turi būti teikiami pagal transporto rūšį35:

Table 4 Į VINTRA teikiami duomenys pagal transporto rūšį remiantis duomenų kaupimo tvarkos aprašu#

Rūšis

Stotys, stotelės ir kiti maršrutų punktai

Maršruto trasos trajektorija

Maršrutai

Reisai

Tvarkaraščiai

Vežėjai

Tarifai ir kainoraščiai

Transporto priemonių geografinė padėtis

Vietinis reguliarusis susiekimas

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

Tolimasis ir tarptautinis reguliarusis susisiekimas

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

Keleiviniai traukiniai

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

Vidaus vandenų susisiekimas

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

Jūrų transportu susisiekimas

✔️

✔️

✔️

✔️

Lėktuvai

✔️

✔️

✔️

✔️

VINTRA#

VINTRA projekta startavo 2015 m. liepos 15 d., kaip yra centrinė vieta į kurią vežėjai ir savivaldybės teikia viešojo transporto kelionių duomenis31. VINTRA yra skirta „centralizuotai kaupti maršrutų, maršrutų punktų ir reisų duomenis ir vykdyti maršrutų skirtingomis viešojo transporto rūšimis planavimą Lietuvos Respublikoje“36.

VINTRA informacinės sistemos sukūrimas kainavo daugiau nei 1 mln. eurų28, o palaikymo kaštai siekia apie 24 tūkst. eurų be PVM per metus. Esamas VINTRA techninis tvarkytojas yra Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Esminės duomenų kaupimo problemos#

Šiuo metu VINTRA esantys duomenys yra nepilni, dažnai nepilni, nepatikimi ar net

 • Daugiau nei trečdalio Lietuvos savivaldybių vietinio reguliariojo susisiekimo statinių duomenų iš viso nėra (21 savivaldybės);

 • Didelės dalies savivaldybių duomenys yra nepilni, nėra reguliariai atnaujinami, yra nebeaktualūs, nėra patikimi ar net klaidina keleivius (bent 14 savivaldybių);

 • 7 iš 60 savivaldybių teikia vietinio reguliariojo susisiekimo transporto pozicijų duomenis, kurie būtų susieti su konkrečiais reisais;

 • 1 iš 37 tolimojo susisiekimo vežėjų teikia transporto pozicijų duomenis į VINTRA;

 • VINTRA nėra kelionių duomenų, kuriuos privalo teikti Susisiekimo ministerijai pavaldžios institucijos pvz., Lietuvos geležinkeliai, Smiltynės perkėla, Lietuvos oro uostai ir kt…

Toliau esančioje lentelėje vaizduojami pagrindiniai duomenų teikėjai ir jų į VINTRA teikiami duomenys.

Table 5 Pagrindiniai duomenų kelionių duomenų teikėjai ir jų teikiami duomenys (2022 gegužės 20 d.). #

Duomenų teikėjas

Statiniai duomenys

Transporto priemonių pozicijos

Vietinis reguliarusis susiekimas

39 iš 60 savivaldybių

7 iš 60 savivaldybių

Tolimasis susisiekimas

37 iš 37 vežėjų

1 iš 37 vežėjų

Lietuvos geležinkeliai

Duomenų nėra

Neteikiama

Smiltynės perkėla

Duomenų nėra

Neprivalo teikti

Lietuvos oro uostai

Duomenų nėra

Neprivalo teikti