Dinaminiai duomenys#

Duomenų teikimo privalomumas#

Kokioms transporto rūšims turėtų būti teikiami transporto priemonių geografinių pozizijų duomenys į VINTRA? Pagal viešojo transporto kelionių duomenų kaupimo tvarkos aprašą šie duomenys turėtų turi apimti35:

  • Vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliarųjį susisiekimą;

  • Tolimąjį reguliarųjį susisiekimą;

  • Tarptautinį reguliarųjį susisiekimą;

  • Keleivių vežimą geležinkeliais;

Duomenys teikiami į VINTRA#

Transporto priemonių pozicijų duomenis VINTRA periodiškai pasiima iš operatorių / vežėjų .csv formatu. Toliau vaizduojamas grafikas, kuriame vaizduojamas duomenų kelias į VINTRA

Toliau pateikiamas duomenų kontraktas, kurį turi atitikti transporto priemonių pozicijų duomenys:

Atributas

Privalomumas

Aprašymas

Transportas

Privaloma

Tansporto priemonės, rūšis, pvz., „Autobusai“, „Troleibusai“.

Marsrutas

Privaloma

Maršruto, kuriuo važiuoja transporto priemonė, numeris, pvz., „85“, „3g“.

Reisas

Privaloma (esant techninei galimybei)

Reiso, kurį vykdo transporto priemonė, identifikatorius, pvz., „2777540926“, „32001“, „3g-05_1020“. Identifikatorius privalo atititki GTFS atributą „trip_id“

MasinosNumeris

Neprivaloma

Transporto priemonės identifikacinis (garažo) numeris, pvz., „252“, „771“.

Ilguma

Privaloma

Pateikiama transporto priemonės padėties ilguma WGS84 koordinačių sistemoje (DD.DDDDDD formatu), padauginta iš 1000000, pvz., „25285118“ , kas reiškia 25,285118 laipsnius.

Platuma

Privaloma

Pateikiama transporto priemonės padėties platuma WGS84 koordinačių sistemoje (DD.DDDDDD formatu), padauginta iš 1000000, pvz., „54671218“, kas reiškia 54,671218 laipsnius.

Greitis

Neprivaloma

Transporto priemonės judėjimo greitis (km/h), pvz., „9“, „17“.

Azimutas

Privaloma (esant techninei galimybei)

Transporto priemonės judėjimo azimutas (laipsniais), pvz., „352“, „87“.

ReisoPradziaMinutemis

Neprivaloma

Reiso, kurį vykdo transporto priemonė, pradžia minutėmis (skaičiuojant nuo vidurnakčio, tai yra 00:00 laiko), pvz., „696“, kas reiškia laiką „11:36“.

NuokrypisSekundemis

Privaloma (esant techninei galimybei)

Transporto priemonės vėlavimas (sekundėmis), lyginant su planuotu reiso vykdymu (neigiamos reikšmės reiškia skubėjimą), pvz., „120“ reiškia, kad transporto priemonė vėluoja 2 minutes, „-90“ reiškia, kad transporto priemonė skuba 1,5 minutės.

Faktiškai teikiami duomenys į VINTRA#

2022 balandžio 28 d. buvo faktiškai patikrinta, kokia dalis vežėjų teikia transporto priemonių geografinių pozicijų duomenis į VINTRA.

Vietinis reguliarusis susisiekimas#

Savivaldybė

Transporto priemonių pozicijų per parą

Vilniaus m. sav.

572 736

Klaipėdos m. sav.

134 714

Šiaulių m. sav.

60 530

Alytaus m. sav.

24 973

Kretingos r. sav.

8 166

Druskininkų sav.

2 995

Rokiškio r. sav.

2 845

Ukmergės r. sav.

2 152

Biržų r. sav.

1 578

Širvintų r. sav.

915

Kazlų Rūdos sav.

497

Marijampolės sav.

496

Vilkaviškio r. sav.

494

Savivaldybių transporto priemonių geografinės pozicijos duomenų trūkumas

14 Lietuvos savivaldybių yra teikiami transporto priemonių geografinės pozicijos duomenys. Likusių savivaldybių dinaminių duomenų VINTRA nėra.