Statiniai duomenys#

Viešojo keleivinio transporto statiniai duomenys susideda iš informacijos apie:

 • Stotis, stoteles ir kitus maršrutų punktus;

 • Maršrutus;

 • Maršrutų trasos trajektorijas;

 • Reisus;

 • Tvarkaraščius

Keleivinio transporto statiniai duomenys susideda iš:

Duomenų teikimo pagrindas#

Pagal transporto veiklos pagrindų įstatymą31 ir duomenų kaupimo tvarkos aprašą duomenis į IS „Vintra“ (Viešojo transporto kelionių duomenų informacinė sistema) teikia35:

 1. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;

 2. Lietuvos transporto saugos administracija, valdanti ir organizuojanti keleivių vežimą tolimojo ir tarptautinio reguliariojo susisiekimo maršrutais;

 3. Savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos, valdančios ir organizuojančios keleivių vežimą vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliariojo susisiekimo maršrutais;

 4. Oro ir jūrų uostus valdančios įmonės;

 5. Vežėjai, teikiantys keleivių vežimo viešuoju geležinkelių transportu paslaugas;

 6. Vežėjai, teikiantys keleivių vežimo viešuoju jūrų ir vidaus vandenų transportu paslaugas;

 7. Vežėjai, teikiantys keleivių vežimo reguliariojo susisiekimo kelių transporto maršrutais paslaugas ir turintys atitinkamą paslaugų teikimo licenciją arba leidimą.

Toliau pateikiama lentelė, kurioje vaizduojama kokie duomenys turi būti teikiami pagal transporto rūšį35:

Table 6 Į VINTRA teikiami statiniai duomenys pagal transporto rūšį remiantis duomenų kaupimo tvarkos aprašu#

Rūšis

Stotys, stotelės ir kiti maršrutų punktai

Maršruto trasos trajektorija

Maršrutai

Reisai

Tvarkaraščiai

Vežėjai

Tarifai ir kainoraščiai

Vietinis reguliarusis susiekimas

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

Tolimasis ir tarptautinis reguliarusis susisiekimas

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

Keleiviniai traukiniai

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

Vidaus vandenų susisiekimas

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

Jūrų transportu susisiekimas

✔️

✔️

✔️

✔️

Lėktuvai

✔️

✔️

✔️

✔️

VINTRA#

VINTRA (Viešojo transporto kelionių duomenų informacinė sistema) yra centrinė vieta į kurią vežėjai ir savivaldybės teikia viešojo transporto kelionių duomenis31. VINTRA yra skirta „centralizuotai kaupti maršrutų, maršrutų punktų ir reisų duomenis ir vykdyti maršrutų skirtingomis viešojo transporto rūšimis planavimą Lietuvos Respublikoje“36.

13 straipnis 3 dalis: Viešojo keleivinio transporto kelionių duomenys kaupiami viešojo transporto kelionių duomenų informacinėje sistemoje, kurios valdytoją paskiria Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. VINTRA yra skkirta centralizuotai kaupti maršrutų, maršrutų punktų ir reisų duomenis ir vykdyti maršrutų skirtingomis viešojo transporto rūšimis planavimą Lietuvos Respublikoje.

Viešojo transporto kelionių duomenų kaupimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Vežėjai ir savivaldybės teikia viešojo transporto kelionių duomenis, susijusius su tvarkaraščiais ir tarifais, ir informuoja duomenų tvarkytoją apie jų pasikeitimus.

Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas31

VINTRA informacinės sistemos sukūrimas kainavo daugiau nei 1 mln. eurų28, o palaikymo kaštai apie 24 tūkst. eurų be PVM per metus.

Vežėjai ir savivaldybės statinius viešojo transporto kelionių duomenis į VINTRA gali pateikti trimis būdais:

 • Per VINTRA statinių duomenų redagavimo vartotojo sąsaja;

 • Per GTFS duomenų rinkinio failą;

 • Per NeTEx duomenų rinkinio failą.

Tuomet visi viešojo transporto kelionių duomenys yra saugomi VINTRA duomenų bazėje. Iš saugomų viešojo transporto kelionių duomenų yra generuojami GTFS ir NeTEx duomenų rinkiniai, kurie atvirų duomenų pavidalu gali pasiekti duomenų naudotojus bei atvaizduojami visimarsrutai.lt svetainėje.

../_images/vintra-static-data-figure.png

Fig. 9 Statinių viešojo transporto kelionių duomenų kelionė VINTRA#