GTFS#

Savivaldybės#

VINTRA viešai skelbia GTFS failus, kurie apima viešojo transporto stoteles, maršrutus, tvarkaraščius ir kitą pagal GTFS specifikaciją apibrėžtą informaciją. Toliau pateikiama šių failų analizė.

VINTRA pateikti ne visų savivaldybių GTFS failai

VINTRA pateikti 57 iš 60 savivaldybių GTFS duomenų failai.

Trūksta: Telšių rajono, Šakių rajono, Širvintų rajono savivaldybių GTFS failų.

Teisinis teikimo pagrindas#

 1. Viešojo transporto kelionių duomenų kaupimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato viešojo transporto kelionių duomenų (toliau – duomenys) teikimo į Viešojo transporto kelionių duomenų informacinę sistemą (toliau – IS „Vintra“) tvarką, pagal kurią IS „Vintra“ duomenų teikėjai privalo teikti viešojo transporto kelionių duomenis.35

Duomenis į IS „Vintra“ teikia35:

 1. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;

 2. Lietuvos transporto saugos administracija, valdanti ir organizuojanti keleivių vežimą tolimojo ir tarptautinio reguliariojo susisiekimo maršrutais;

 3. Savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos, valdančios ir organizuojančios keleivių vežimą vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliariojo susisiekimo maršrutais;

 4. Oro ir jūrų uostus valdančios įmonės;

 5. Vežėjai, teikiantys keleivių vežimo viešuoju geležinkelių transportu paslaugas;

 6. Vežėjai, teikiantys keleivių vežimo viešuoju jūrų ir vidaus vandenų transportu paslaugas;

 7. Vežėjai, teikiantys keleivių vežimo reguliariojo susisiekimo kelių transporto maršrutais paslaugas ir turintys atitinkamą paslaugų teikimo licenciją arba leidimą.

Savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos, valdančios ir organizuojančios keleivių vežimą vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliariojo susisiekimo maršrutais, teikia šiuos duomenis35:

 1. autobusų stočių, stotelių ir kitų maršrutų punktų;

 2. maršruto trasos trajektorijos;

 3. maršruto;

 4. reiso;

 5. tvarkaraščio;

 6. transporto priemonių geografinės padėties;

 7. tarifų ir kainoraščių;

 8. vežėjų.

Duomenų rinkinio failai#

Pagal specifikaciją GTFS privalo sudaryti bent penki failai (agency.txt, stops.txt, routes.txt, trips.txt, stop_times.txt).

Toliau žemėlapyje pateikiamos savivaldybės ir kokie failai sudaro GTFS duomenų rinkinį.