Užsienio šalių gerosios praktikos#

Šioje dalyje bus aptariami atvirai prieinamų duomenų apie viešąjį transportą Europoje duomenų šaltiniai.

Nacionaliniai prieigos punktai#

Nors Europos Sąjungos valstybės privalo skelbti viešojo transporto duomenų rinkinius per nacionalinius prieigos taškus (pagal 2017/1926 reglamentą), tačiau daugelis šių prieigos taškų yra pasiekiami tik vietine kalba ir norint gauti duomenis reikia prisijungti.

Toliau pateikiama informacija apie viešojo keleivinio transporto duomenis, jų formatus daugumoje Europos Sąjungos šalių.

Table 12 Užsienio šalių viešojo transporto duomenų atvėrimo situacija. Adaptuota pagal TrafikLab.se#

Šalis

GTFS

NeTEx

GTFS Realtime

SIRI

Istoriniai statiniai duomenys

Istoriniai dinaminiai duomenys

🇮🇪 Airija

GTFS

NeTEx

GTFS Realtime

🇦🇹 Austrija

GTFS

NeTEx

Istoriniai GTFS

🇧🇪 Belgija

GTFS

NeTEx

GTFS Realtime

🇧🇬 Bulgarija

🇩🇰 Danija

GTFS

🇨🇿 Čekija

GTFS

🇪🇪 Estija

GTFS

🇬🇷 Graikija

🇪🇸 Ispanija

GTFS

🇮🇹 Italija

GTFS

NeTEx

🇬🇧 Jungtinė Karalystė

GTFS

NeTEx

GTFS Realtime

SIRI

🇨🇾 Kipras

🇭🇷 Kroatija

GTFS

NeTEx

SIRI

🇱🇻 Latvija

GTFS

🇵🇱 Lenkija

GTFS

GTFS Realtime

🇱🇹 Lietuva

GTFS

NeTEx

🇱🇺 Liuksemburgas

GTFS

NeTEx

GTFS Realtime

Istoriniai GTFS

🇲🇹 Malta

🇳🇴 Norvegija

GTFS

NeTEx

GTFS Realtime

SIRI

🇳🇱 Nyderlandai

GTFS

GTFS Realtime

Istoriniai GTFS

🇵🇹 Portugalija

🇫🇷 Prancūzija

GTFS

NeTEx

GTFS Realtime

SIRI

🇷🇴 Rumunija

GTFS

GTFS Realtime

🇸🇰 Slovakija

🇸🇮 Slovėnija

🇫🇮 Suomija

GTFS

NeTEx

GTFS Realtime

SIRI

🇸🇪 Švedija

GTFS

NeTEx

GTFS Realtime

SIRI

Istoriniai GTFS

KoDa API

🇨🇭 Šveicarija

GTFS

NeTEx

GTFS Realtime

Istoriniai GTFS

🇭🇺 Vengrija

GTFS

NeTEx

SIRI

🇩🇪 Vokietija

GTFS

NetEx

SIRI