Jungtinė Karalystė#

2017 m. išleistas autobusų paslaugų teikimo įstatymas ( angl. Bus Services Act) reikalauja, kad visi vietinių autobusų operatoriai teiktų tvarkraščių, tarifų ir transporto priemonės buvimo vietos informaciją į centrinę sistemą (angl. Bus Open Data Service).

Šių duomenų teikimui buvo numatyti pereinamieji laikotarpiai, kurie vaizduojami toliau esančioje lentelėje19.

Table 13 Duomenų teikimo pereinamsis laikotarpis visiems vietinių autobusų operatoriams#

Data

Aprašymas

2020 m. gruodžio 31 d.

Privaloma teikti tvarkaraščių informaciją

2021 m. sausio 7 d.

Privaloma teikti transporto priemonės buvimo vietos ir pagrindius tarifų bei bilietų duomenis.

2023 m. sausio 7 d.

Privaloma teikti išplėstinius bilietų kainų ir bilietų duomenis.

Informacija apie transporto operatorius#

Juntinė Karalystė specialiame puslapyje pateikia informaciją apie kiekvieną šalyje veikiantį transporto operatorių, jo licenzijos numerį bei atvirų duomenų nuorodos susijusios su tvarkaraščiais, transporto priemonės buvimo vieta bei tarifais.

../_images/operator-profiles.png

Fig. 12 Informacija apie transporto operatorius.#

Statiniai duomenys#

Table 14 Statinių duomenų teikimas ir atviri duomenys#

Tipas

Duomenų teikimo formatas

Atvirų duomenų formatas

Atnaujinimo dažnumas

Tvarkaraščiai

TransXChange

GTFS ir TransXChange

Kartą per 24 val.

Tarifai

NeTEx

NeTEx

Kartą per 24 val.

Verta pastebėti, kad transporto operatoriai tvarkaraščių duomenis teikia TransXChange formatu. Šis formatas yra būdingas tik Jungtinei Karalystei bei yra ypač panašus į NeTEx ir paremtas Transmodel.

Dinaminiai duomenys#

Transporto operatoriai informaciją apie transporto priemonių buvimo vietos teikia SIRI-VM formatu19. Toliau pateikiama lentelė kokie duomenys privalo būti teikiami18.

Table 15 Dinaminių duomenų teikimo privalomumas transporto operatoriams (SIRI-VM)#

SIRI-VM profilio laukelis

Aprašymas

Bearing

Azimutas

BlockRef

Bloko identifikatorius

DestinationRef

Paskirties stotelės identifikatorius

DirectionRef

Reiso kryptis

LineRef

Maršruto identifikatorius

OperatorRef

Operatoriaus identifikatorius

OriginName

Pirmosios stotelės pavadinimas

OriginRef

Pirmosios reiso stotelės identifikatorius

ProducerRef

Duomenų rinkinio generatoriaus identifikatorius

PublishedLineName

Maršruto pavadinimas

RecordedAtTime

Pozicijos gavimo data ir laikas

Speed

Transporto priemonės greitis

ValidUntilTime

Pozicijos galiojimo data ir laikas

VehicleJourneyRef

Reiso identifikatorius

VehicleLocation (Lat, Long)

Transporto priemonės pozicija

VehicleRef

Transporto priemonės identifikatorius.

Ativiri duomenys#

Visi dinaminiai viešojo transporto duomenys yra atviri ir prieinami per Bus Open Data Service dviem formatais: SIRI-Lite ir GTFS Realtime.

../_images/location-data.png

Fig. 13 Atvirai prieinami dinaminiai viešojo transporto duomenys.#