Norvegija#

Nacionalinis Novergijos viešojo transporto duomenų registras (ENTUR) susideda iš daugiau nei 60 transporto operatorių, beveik 60 000 stotelių ir informacijos apie daugiau nei 3 tūkst. maršrutų su daugiau nei 21 tūkst. kasdienių išvykimų12. Šis registras yra valdomas „Entur AS“ bendrovės, kuri yra įkurta 2016 m. Norvegijos transporto ir ryšių ministerijos. ENTUR ne tik atsakinga už viešojo transporto duomenis, tačiau ir valdo traukinių bilietų pardavimo sistemą bei kuria skaitmeninius produktus lengvesniam kelionių planavimui.

Duomenų prieinamumas#

Visi duomenys yra prieinami visiškai nemokamai pagal Norvegijos atvirosios vyriausybės duomenų licenciją (angl. Norwegian Licence for Open Government Data).

Nacionalinis stotelių registras#

Nacionalinis stotelių registras yra centrinė duomenų bazė, kurioje yra saugoma su stotelėmis susijusi informacija. Šiuos duomenis valdo savivaldybės (norv. fylkeskommune), o visą informaciją administruoja ENTUR.

Registras susideda iš dviejų pagrindinių atviro kodo komponentų:

  • Abzu - stotelių redaktoriaus vartotojo sąsajos;

  • Tiamat - stotelių duomenų bazės komponento;

Pagrindinis nacionlinio stotelių registro tikslas yra vienoje vietoje saugoti visų Norvegijoje esančių stotelių išsamią informaciją11. Tai padeda išvengti stotelių duplikavimo tarp transporto paslaugų teikėjų ir leidžia naujiems operatoriams lengviau planuoti bei nustatyti maršrutus. Tai užtikrina, kad visi duomenų teikėjai ir transporto operatoriai į ENTUR teikia duomenis su tais pačiais stotelių identifikatoriais. Pagrindinė registre saugoma informacija yra stotelės identifikatorius, pavadinimas, geografinė padėtis, tačiau taip pat tvarkomi ir kiti duomenys, pvz., stotelės prieinamumas asmeniui turinčiam judėjimo negalią.

../_images/entur-stop-registry.png

Fig. 10 Novergijos nacionalinis stotelių registras.#

Statiniai duomenys#

Statiniai duomenys yra prieinami tiek NeTEx, tiek GTFS formatais. GTFS formatas turi du tipus: „pilną“ (angl. * extended*) ir pagrindinį (angl. basic). Visi duomenų teikėjai privalo teikti statinius duomenis NeTEx formatu pagal Norvegišką NeTEX profilį.

ENTUR yra prieinami tiek atskirų duomenų teikėjų, tiek visos šalies viešojo transporto statiniai duomenų rinkinio failai.

../_images/entur-static-files.png

Fig. 11 ENTUR statiniai viešojo transporto duomenų rinkiniai.#

Duomenų valdymas#

Duomenų importavimui, patikrinimui, statinių duomenų saugojimui yra naudojama atviro kodo programa Chouette. Ji sudeda iš dviejų komponentų:

Dinaminiai duomenys#

ENTUR taip pat teikia visą Novegijos apimančius viešojo transporto dinaminius duomenis. Dinaminiai duomenys yra prieinami SIRI XML, SIRI Lite ( REST) ir GTFS Realtime formatais.

SIRI#

Norvegijos dinaminiai duomenys atitinka Norvegišką SIRI profilį

ET – Estimated Timetable#

Kiekvienos viešojo transporto kelionės suplanuoti, faktiniai ir prognozuojami išvykimo laikai, atšaukimai.

VM – Vehicle Monitoring#

Realaus laiko transporto priemonės pozicijos duomenys su nukrypimas nuo tvarkaraščio.

SX – Situation Exchange#

Tekstiniai pranešimai susieti su maršrutais, reisais, stotelėmis rodomi keleiviams.

GTFS Realtime#

Trip updates#

Vehicle positions#

Service alerts#

Naudingos nuorodos#