Švedija#

Trafiklab“ galima rasti daugybę skirtingų viešojo transporto kelionių duomenų API ir duomenų rinkinių. Visi duomenų rinkiniai yra prieinami pagal CC0 1.0 Universali (CC0 1.0) Priskyrimas Viešajai sričiai licenciją. Siekiant gauti duomenų rinkinius yra būtina registracija.

Stotelių duomenys#

Stotelių duomenų rinkinys (Stops data) apima visas Švedijoje esančias viešojo transporto stoteles NeTEx formatu (su papildomais atributais) bei yra atnaujinamas kiekvienos dienos ryte.

GTFS Sverige 2#

GTFS Sverige 2 apima visos Švedijos viešojo transporto kelionių statinius ir istorinius duomenis. Šis rinkinys prieinamas GTFS formatu ir yra mažiau detalus nei regioniniai duomenų rinkiniai prieinami NeTEx formatu.

Taip pat GTFS Sverige 2 apima istorinius statinius viešojo transporto kelionių duomenis GTFS formatu. Istoriniai duomenų rinkiniai GTFS formatu yra sukuriami kiekvieną kartą atnaujinus statinius duomenis.

GTFS Regional#

GTFS Regional yra viešojo transporto kelionių statinių duomenų rinkinys GTFS formatu bei dinaminiai realaus laiko duomenų rinkinys GTFS Realtime fomatu. Kiekviename duomenų rinkinyje yra konkretaus regiono arba operatoriaus duomenys. Verta pastebėti, kad kiekvienas duomenų šaltinis naudoja skirtingus stotelių identifikatorius.

NeTEx Regional#

NeTEx Regional yra analogiškas GTFS Regional, tik duomenys yra prieinami NeTEx formatu bei šiuo formatu grįžta papildomi duomenys, kurių negalima pateikti GTFS formatu.

Dinaminiai realaus laiko duomenys prieinami SIRI 2.0 formatu. Duomenų rinkinys remiasi Norvegijos SIRI profiliu.

GTFS Sweden 3#

GTFS Sweden 3 yra GTFS duomenų rinkinys apimantis didžiąją dalį Švedijos viešojo transporto kelionių duomenų. GTFS duomenų rinkinys yra prieinamas, kaip vienas GTFS duomenų failas.

Taip pat yra prieinami dinaminai realaus laiko duomenys GTFS Realtime formatu. Šie duomenys apima transporto priemonių geografinės padėties pozicijos, prognozuojamus atvykimo laikus bei pranešimus keleivius. Šie duomenys dėl greitaveikos priežasčių yra išskirti į atskirų regionų ar operatorių dinaminių realaus laiko duomenų rinkinius.

NeTEx Sweden#

NeTEx Sweden yra duomenų rinkinys apimantis didžiąją dalį Švedijos viešojo transporto kelionių duomenų NeTEx formatu. Duomenų rinkinys yra prieinamas, kaip vienas NeTEx duomenų failas. Šis duomenų rinkinys yra analogiškas GTFS Sweden 3, tik duomenys yra prieinami NeTEx formatu bei šiuo formatu grįžta papildomi duomenys, kurių negalima pateikti GTFS formatu.

KoDa (istoriniai duomenys)#

KoDa (Kollektivtrafikens Datalabb) pagrindinis tikslas rinkti, saugoti ir teikti istorinius statinius bei dinaminius duomenis. Istoriniai statiniai viešojo transporto kelionių duomenys yra prieinami GTFS formatu, dinaminiai - GTFS Realtikme formatu. Šie duomenų rinkiniai yra teikiami pagal operatorių ir datą. Šie duomenys leidžia atlikti istorinę duomenų analizę, kurti dirbtiniu intelektu grįstus modelius bei naudoti duomenis siekiant priimti geresnius sprendimus.

Istorinius duomenis galima pasiimti ne tik per API. Duomenys taip pat saugomi Apache Cassandra duomenų bazėje. Siekiant palengvinti duomenų analizę taip pat gali būti suteikta prieiga prie KoDa JupyterHub.

Kiti duomenys ar duomenų rinkiniai#

  • Trafikverket Open API - API skirta informacijai apie skirta informacijai apie kelių ir geležinkelių eismą gauti.

  • SL’s APIs - API skirtas gauti informaciją apie planuojamą ir realaus laiko eismą.

  • Oxyfi-Realtidspositionering - realaus laiko traukinių pozicijų duomenys gaunami per Web Socket protokolą;

Naudingos nuorodos#