Dinaminių duomenų įvestis#

Naudojamas dinaminių duomenų formatas#

Šiuo metu dinaminių duomenų įkėlimui į VINTRA naudojamas .csv formatas. Šis formatas paplitęs tik Lietuvoje ir nėra naudojamas jokiose kitose pasaulio šalyse. Esminės naudojamo formato trūkumai:

 • Duomenis sunku integruoti į užsienio sistemas;

 • Jokia užsienio sistema negeneruoja duomenų šiuo formatu;

 • Sunku patikrinti duomenų kokybę, nes neegzistuoja jokių automatinių duomenų kokybės patikrinimo įrankių;

 • Negriežtai apibrėžti privaloma informacija (sudaromos galimybės teikti nekokybiškus duomenis);

 • Sunku išplėsti formatą (pvz., pridėti pranešimus keleiviams);

 • Apsunkinama duomenų koversija į SIRI (būtiną pagal ITS direktyvą13) atveriant dinaminius duomenis) arba GTFS Realtime formatus;

Dėl šių priežasčių siūloma keisti dinaminių duomenų įkėlimo formatą į paminėtus toliau.

SIRI#

Remianti Jungtinės Karalystės, Švedijos užsienio gerosiomis praktikomis rekomenduojama, kaip numatytąjį formatą dinaminių duomenų įkėlimui į VINTRA naudoti SIRI formatą.

Rekomenduojama remtis Nordic SIRI profiliu arba Jungtinės Karalystės Bus Open Data Service SIRI-VM profiliu transporto priemonių geografinei padėčiai įkelti.

Transporto priemonių geografinė padėtis#

https://github.com/entur/profile-examples/blob/master/siri/vehicle-monitoring/siri-vm-before-stop.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Siri xmlns="http://www.siri.org.uk/siri"
   xmlns:ns2="http://www.ifopt.org.uk/acsb"
   xmlns:ns3="http://www.ifopt.org.uk/ifopt"
   xmlns:ns4="http://datex2.eu/schema/2_0RC1/2_0"
   version="2.0">
  <ServiceDelivery>
    <ResponseTimestamp>2022-07-04T12:13:39</ResponseTimestamp>
    <ProducerRef>VLN</ProducerRef>
    <VehicleMonitoringDelivery version="2.0">
      <ResponseTimestamp>2022-07-04T12:13:39</ResponseTimestamp>
      <VehicleActivity>
        <RecordedAtTime>2022-07-04T12:13:01</RecordedAtTime>
        <ValidUntilTime>2022-07-04T12:23:01</ValidUntilTime>
        <ProgressBetweenStops>
          <LinkDistance>501</LinkDistance>
          <Percentage>0.62</Percentage>
        </ProgressBetweenStops>
        <MonitoredVehicleJourney>
          <LineRef>VLN:Line:54</LineRef>
          <FramedVehicleJourneyRef>
            <DataFrameRef>2018-07-24</DataFrameRef>
            <DatedVehicleJourneyRef>VLN:ServiceJourney:54-1605</DatedVehicleJourneyRef>
          </FramedVehicleJourneyRef>
          <VehicleMode>bus</VehicleMode>
          <OperatorRef>VLN:Operator:Transrevis</OperatorRef>
          <Monitored>true</Monitored>
          <DataSource>VLN</DataSource>
          <VehicleLocation srsName="WGS84">
            <Longitude>10.759100</Longitude>
            <Latitude>59.937483</Latitude>
          </VehicleLocation>
          <Bearing>096</Bearing>
          <Occupancy>seatsAvailable</Occupancy>
          <Delay>PT239S</Delay>
          <VehicleStatus>inProgress</VehicleStatus>
          <VehicleRef>103029</VehicleRef>
          <MonitoredCall>
            <StopPointRef>NSR:Quay:11689</StopPointRef>
            <StopPointName>Žaliasis tiltas</StopPointName>
            <VehicleAtStop>false</VehicleAtStop>
            <DestinationDisplay>Centras</DestinationDisplay>
          </MonitoredCall>
          <IsCompleteStopSequence>false</IsCompleteStopSequence>
        </MonitoredVehicleJourney>
      </VehicleActivity>
    </VehicleMonitoringDelivery>
  </ServiceDelivery>
</Siri>