Nacionalinis stotelių registras#

Nacionalinis stotelių registras - tai duomenų bazė, kurioje yra saugoma informacija apie visas šalyje esančius viešojo transporto sustojimo punktus (stoteles).

Tokia duomenų bazė padeda išvengti stotelių duplikavimo tarp transporto paslaugų teikėjų, suteikia galimybę stotelių atnaujinimo procesą (pvz., pavadinimo keitimą, stotelės vietos keitimą) valdyti vienoje vietoje ir leidžia naujiems operatoriams lengviau planuoti bei nustatyti maršrutus. Tokius registrus turi Jungtinė Karalystė, Švedija , Norvegija ir daugybė kitų šalių.

Esama situacija#

VINTRA#

Artimiausias nacionalinių sustojimo punktų registro atitikmuo yra VINTRA. GTFS ir NeTEx duomenų formatais galima gauti informacija apie visas Lietuvoje egzistuojančias viešojo transporto stoteles, autobusų ir geležinkelių stotis ir pnš.

Pagal viešojo transporto kelionių duomenų kaupimo tvarkos aprašą35 su stotelėmis, stotimis ir kitais maršruto punktais susijusią informaciją turi teikti:

 • Lietuvos transporto saugos administracija;

 • Lietuvos automobilių kelių direkcija;

 • Savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos, valdančios ir organizuojančios keleivių vežimą vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliariojo susisiekimo maršrutais;

 • Vežėjai, teikiantys keleivių vežimo viešuoju geležinkelių transportu paslaugas;

 • Vežėjai, teikiantys keleivių vežimo viešuoju vidaus vandenų transportu paslaugas;

2022 m. liepos 19 d. VINTRA buvo saugoma informacija apie 25 256 sustojimo vietas (iš jų 13 177 grįžta GTFS duomenų rinkinyje).

LAKIS#

LAKIS sistemoje saugomos autobusų 18 022 sustojimo aikštelės esančios valstybiniuose keliuose22. Iš LAKIS gražinama informacija apima kelio numerį, vietą kelyje, pusę ir pnš. Atvirų duomenų pavidalu iš LAKIS nėra gražinamas stotelės pavadinimas.

Stotelės iš savivaldybių GTFS duomenų rinkinių#

Dalis savivaldybi duomenų į VINTRA yra importuojami automatiškai. Kartu su GTFS failais į VINTRA patenka ir savivaldybių stotelės. Toliau esančioje lentelėje vaizduojama kiek stotelių turi savivaldybių GTFS failai.

Stotelių kiekis skirtingų savivaldybių GTFS failuose (2022-07-27)#

Savivaldybė

Stotelių kiekis

Vilniaus m. sav.

1503

Kauno m. sav.

886

Klaipėdos m. sav.

652

Šiaulių m. sav.

490

Panevėžio m. sav.

236

Alytaus m. sav.

196

Druskininkų sav.

149

Stotelių išvestis iš VINTRA#

GTFS#

VINTRA GTFS duomenų rinkinio pavyzdys#

stop_id

stop_name

stop_lat

stop_lon

stop_code

stop_desc

zone_id

stop_url

location_type

parent_station

wheelchair_boarding

stop_direction

stop_timezone

vehicle_type

platform_code

14146

Pakuršėnis

56.0177

22.9544

14146

http://www.visimarsrutai.lt/#/stop/result?stopId=14146

14165

Šakyna

56.1809

23.1237

14165

http://www.visimarsrutai.lt/#/stop/result?stopId=14165

14172

Micaičiai

55.9729

22.9161

14172

http://www.visimarsrutai.lt/#/stop/result?stopId=14172

14675

Gedinčiai

56.0345

22.9309

14675

http://www.visimarsrutai.lt/#/stop/result?stopId=14675

15298

Sutkūnai

55.9744

23.3285

15298

http://www.visimarsrutai.lt/#/stop/result?stopId=15298

NeTEx#

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PublicationDelivery xmlns="http://www.netex.org.uk/netex" xmlns:ns2="http://www.opengis.net/gml/3.2"
           xmlns:ns3="http://www.siri.org.uk/siri" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
           version="1" xsi:schemaLocation="">
  <PublicationTimestamp>2022-07-23T00:40:00.238</PublicationTimestamp>
  <ParticipantRef>VTR</ParticipantRef>
  <dataObjects>
    <SiteFrame modification="new" version="1" id="VTR:SiteFrame:2229">
      <FrameDefaults>
        <DefaultLocale>
          <TimeZone>Europe/Vilnius</TimeZone>
        </DefaultLocale>
        <DefaultLocationSystem>WGS84</DefaultLocationSystem>
      </FrameDefaults>
      <stopPlaces>
        <StopPlace created="2015-05-25T16:19:43" changed="2019-05-11T02:15:34" modification="revise"
              version="10024" id="VTR:StopPlaceElement:10024">
          <ValidBetween>
            <FromDate>2019-05-11T02:15:34</FromDate>
          </ValidBetween>
          <keyList>
            <KeyValue>
              <Key>DATA_SOURCE_TYPE</Key>
              <Value>LAKIS</Value>
            </KeyValue>
          </keyList>
          <Name lang="lt">Pušalotas</Name>
          <Centroid>
            <Location>
              <Longitude>24.240047</Longitude>
              <Latitude>55.936714</Latitude>
            </Location>
          </Centroid>
          <TransportMode>bus</TransportMode>
          <StopPlaceType>onstreetBus</StopPlaceType>
          <Weighting>interchangeAllowed</Weighting>
          <quays>
            <Quay modification="new" version="10024" id="VTR:Quay:10024">
              <Centroid>
                <Location>
                  <Longitude>24.240047</Longitude>
                  <Latitude>55.936714</Latitude>
                </Location>
              </Centroid>
            </Quay>
          </quays>
        </StopPlace>
      </stopPlaces>
    </SiteFrame>
  </dataObjects>
</PublicationDelivery>

Problemos ir galimybės#

Stotelių duomenų rinkinys#

Nei iš VINTRA, nei iš LAKIS negalima pasiimti visų Lietuvoje esančių stotelių (apimančių pilną stotelių informaciją). VINTRA NeTEx ir GTFS duomenų rinkiniuose atiduodamos tik stotelės turinčios priskirtų maršrutų.

Prieinamumo informacija#

VINTRA negražina jokios informacijos apie stotelės prieinamumą (GTFS atributas wheelchair_boarding, NeTEx AccessibilityAssessment). Dėl šios priežasties Ssecialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimas viešuoju transportu yra apsunkinamas.

Išvykimo aikštelė ar platforma#

VINTRA tolimojo susisiekimo maršrutai yra susisiejami su stotimis. Toks susiejimas keleiviui nesuteikia informacijos apie tai į kurią aikštelę atvyks tolimojo susisiekimo autobusas (analogiškai nėra informacijos ir apie traukinių platformas).

../_images/vilniaus-autobusu-stotis-aiksteles.jpg

Vilniaus autobusų stoties aikštelės. Šaltinis#

../_images/google-maps-platform-information.png

Google Maps išvykimo platformos informacija Londoje, Jungtinėje Karalystėje#

Stotelės krypties nustatymas#

Tokio paties stotelės pavadinimo abiejose kelio pusėse atveju yra

Sustojimo punktų modeliavimas#

Stotelių registras turėtų būti modeliuojamos pagal Transmodel ir NeTEx duomenų modelį.

../_images/stopplace-datamodel.png

NeTEx duomenų modelis sustojimo punktui (angl. stop place). Šaltinis#

Punktas (StopPlace)#

Sustojimas apibrėžiamas pavadinimu, transporto ir sustojimo vietos tipu bei turi turėti apibrėžtą prieinamumo informaciją.

<StopPlace version="any" id="NSR:StopPlace:10000000">
  <!-- Punkto pavadinimas (VINTRA atitikmuo) -->
  <Name>Fabijoniškės</Name>
  <!-- Sustojimo prieinamumo informacija: punktas prieinamas asmeniui  -->
  <AccessibilityAssessment version="any" id="NSR:AccessibilityAssessment:1">
    <MobilityImpairedAccess>true</MobilityImpairedAccess>
    <limitations>
      <!-- Minimum requirements to UU-information -->
      <AccessibilityLimitation>
        <WheelchairAccess>true</WheelchairAccess>
        <StepFreeAccess>true</StepFreeAccess>
      </AccessibilityLimitation>
    </limitations>
  </AccessibilityAssessment>
  <Covered>outdoors</Covered>
  <placeEquipments>
    <PassengerInformationEquipment id="NSR:PassengerInformationEquipment" version="any">
      <PassengerInformationFacilityList>passengerInformationDisplay</PassengerInformationFacilityList>
    </PassengerInformationEquipment>
    <GeneralSign id="NSR:GeneralSign:1" version="any">
      <PrivateCode>512</PrivateCode>
      <SignContentType>transportMode</SignContentType>
    </GeneralSign>
  </placeEquipments>
  <TransportMode>bus</TransportMode>
  <StopPlaceType>onstreetBus</StopPlaceType>
  <quays>
    <!--- see its own description below -->
  </quays>
</StopPlace>
 • Punktas (StopPlace) -

 • Punkto vieta (Quay) - tiksli vieta, kurioje transporto priemonės sustoja, o keliautojai įlipa arba išlipa;