Pranešimų keleiviams redaktorius#

Keleivis stovi stotelėje ir laukia atvykstančios transporto priemones, tačiau dėl įvykusios didelės avarijos ar mieste vykstančio renginio buvo laikinai pakeistas maršrutas. Kaip apie tokius įvykius informuoti stotelėje laukiantį ar kelionę planuojantį keleivį?

Esama situacija#

Šiuo metu Lietuvoje dažniausiai tokia informacija keleiviams teikiama per socialinius tinklus ar vežėjų interneto svetaines. Teiakint pranešimus tokiais būdais ypač sunku užtikrinti, kad keleiviai pamatys pranešimus tuomet kada to reikia. Taip pat keleiviai matys informacinius pranešimus, kurie nebūtinai yra susiję su jų kelione.

../_images/73-autobusas-pasikeitimai.png

Fig. 14 JUDU skelbiami informaciniai pranešimai Facebook paskyroje.#

Standartizuoti pranešimai keleiviams#

Kitose šalyse pranešimai keleiviams yra susiejami su stotele, maršrutu, reisu, vežėju ir perduodami standartizuotais formatais verslui, akademijai ir visuomenei per kelionių planavimo priemones.

../_images/google-maps-service-alerts.jpg

Fig. 15 Google Maps pranešimai keleiviams (žr. Modified Service ir Information). Šaltinis.#

Pranešimų keleiviams duomenų modelis#

Pranešimas keleiviui gali susidėti iš:

  • Pranešimo antraštės, teksto ir nuorodos, kurioje pateikiama papildoma informacija (gali būti pateikiama keletu kalbų);

  • Galiojimo laiko (pradžios ir pabaigos data bei laikas);

  • Priežasties (pvz., renginys, avarija, streikas);

  • Poveikio keleiviui (pvz., papildomi autobusai, maršruto pakeitimai);

  • Įvykio sunkumo (pvz., informacinis pranešimas, įspėjimas);

  • Paveikslėlio (eksperimentinis palaikymas);

  • Susiejimo su stotelėmis, reisais, maršrutais, maršruto tipais ar agentūromis;

Taip pat galima pridėti papildomą informaciją ( žr. SIRI-SX gerasias praktikas)

Rinkoje siūlomi produktai#

Google Transit#

Paprasčiausias ir visiškai nemokamas būdas pridėti pranešimus keleiviams yra naudojant Google Transit redaktorių.

../_images/google-transit-service-alerts-editor.png

Fig. 16 Google Transit pranešimų valdymo redaktorius.#

Vis dėlto, pridėjus pranešimus per Google Transit redaktorių jie bus matomi tik Google Maps. Taip prarasime galimybę pranešimus perduoti verslui, akademijai ar kitoms kelionių planavimo priemonėms. Dėl šios priežasties pranešimų valdymas turėtų būti viešojo transporto koordinavimo sistemos dalis.

Trillium Transit Alerts#

Trillium siūlomas pranešimų keleiviams redaktorius susideda iš 3 pagrindinių dalių, o visa į jį suvesta informacija išvedama GTFS Realtime formatu.

Pranešimo informacija#

../_images/trillium-transit-service-alerts.png

Fig. 17 Trillium Transit Alerts pranešimo informacijos langas. Šaltinis.#

Paveikti maršrutai#

../_images/trillium-transit-service-alerts-routes.png

Fig. 18 Trillium Transit Alerts su pranešimu susijusių maršrutų langas. Šaltinis.#

Paveiktos stotelės#

Visos stotelės esančios paveiktuose maršrutuose yra parenkamos automatiškai (jei nenurodama kitaip).

../_images/trillium-transit-service-alerts-stops.png

Fig. 19 Trillium Transit Alerts su pranešimu susijusių stotelių langas. Šaltinis.#

Kiti produktai#

Duomenų perdavimas#

GTFS Realtime#

SIRI Situation Exchange (SX)#