NeTEx#

NeTEx (Network Timetable Exchange) - Europos standartizacijos komiteto sukurtas standartas skirtas viešojo transporto duomenų apsikeitimui. Šis formatas turi būti naudojamas visų Europos operatorių pagal direktyvą dėl informacijos apie keliavimą daugiarūšiu transportu paslaugų teikimo (2010/40/ES) siekiant integruoti skirtingas Europos Sąjungos transporto sistemas.

Naudojimo ES šalyse privalomumas#

NeTEx formatas turi būti naudojamas visų ES šalių. Toliau pateikiama ištrauka iš 2010/40/ES direktyvos.

(16) dėl keitimosi statiniais reguliariojo susisiekimo, pvz., viešojo transporto, tolimojo susisiekimo autobusų ir jūrlaivių, įskaitant keltus, duomenimis pasakytina, kad tokiems duomenims nacionaliniuose prieigos punktuose turėtų būti naudojamas Europos standartizacijos komiteto nustatytas keitimosi duomenimis standartas NeTEx CEN/TS 16614, grindžiamas koncepciniu transporto pamatinių duomenų modeliu EN 12896:2006 ir paskesnėmis atnaujintomis jo redakcijomis, arba kitoks kompiuterio skaitomas formatas, kurio visiškas suderinamumas būtų užtikrintas iki sutarto termino.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/40/ES nuostatos dėl informacijos apie keliavimą daugiarūšiu transportu paslaugų teikimo14

Skirtumai lyginant su GTFS#

NeTEx ir GTFS formatus galime laikyti vienas kitą papildančiais ir apimančiais skirtingus duomenų valdymo proceso etapus. Lyginant su GTFS formatu NeTEx gali pateikti išsamesnę informaciją apie viešojo transporto sistemą pvz., platesnę informaciją apie infrastruktūrą, tvarkaraščius, kainodarą, persėdimus ir t.t. NeTEx naudoja XML (angl. * Extensible Markup Language*) formatą duomenims perduoti. Verta pastebėti, kad iš NeTEx formato automatiniu būdų galima sugeneruoti GTFS formatą (tačiau atvirkščia konversija nėra įmanoma)7.

Pateikiama informacija#

NeTEx yra ganėtinai sudėtingas formatas grįstas koncepciniu transporto pamatinių duomenų modeliu (angl. * Transmodel*). Toliau pateikiama pagrindinė informacija, kuri gali būti perduodama naudojantis šiuo formatu24:

  • Viešojo transporto tvarkaraščiai, stotelės, maršrutai;

  • Transporto operatoriaus informacija;

  • Dienos, kuriomis teikiamos paslaugos ir taikomos išimtys (pvz., švenčių dienomis);

  • Sudėtingi maršrutai (pvz., žiediniai maršrutai)

  • Sudėtinės kelionės perlipant į kitas transporto priemones;

  • Bilietų tipai (pvz., vienkartiniai bilietai, dienos bilietai, sezoniniai bilietai)

  • Bilietų tarifų taikymas (pvz., fiksuoti tarifai, zoniniai tarifai);

  • Duomenys apie paslaugų prieinamumą;