Užrašai#

Pagrindiniai faktai#

 • 2019 m. Lietuva buvo pirma ES pagal kelionių atliktų automobiliu kiekį (90.6%) 15;

 • 2019 m. Lietuva pagal automobilių skaičiaus prieaugį 1000 gyv. buvo antra ES (24% prieaugis 2019 m. lyginant su 2015 m.)16;

 • Susisiekimo ministerija koordinuoja ir leidžia teisės aktus susijusius su intelektinių transporto sistemų diegimu ir naudojimu31;

 • Statiniai viešojo transporto duomenys turi būti teikiami bent jau NeTEx formatu, o realaus laiko bent jau SIRI formatu pagal direktyvos 2010/40/ES nuostatas14;

 • VINTRA tvarkytojo LAKD (VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija) funkijų atlikimui nėra reikalingi viešojo transporto duomenys;

 • Per dieną VINTRA (visimarsrutai.lt) aplanko apie 10 unikalių lankytojų (TODO patikrinti su LAKD);

 • Dalis VINTRA skelbiamų statinių viešojo transporto duomenų yra pasenę (23 savivaldybių duomenys neturi nė vieno galiojančio reiso);

 • Į VINTRA iš kitų sistemų automatiškai įkeliama 12 savivaldybių viešojo transporto statiniai duomenys;

 • VINTRA NeTEx formatu pateikiami 8 Lietuvos savivaldybių viešojo transporto statiniai duomenys;

 • VINTRA neteikia jokių realaus laiko atvirų duomenų;

 • Nė viena Lietuvos savivaldybė neteikia viešojo transporto realaus laiko duomenų SIRI ar GTFS-Realtime formatais.

 • 11 savivaldybių naudojama Stops.lt sistema statiniams duomenims atiduoti palaiko tik GTFS formatą, o realaus laiko duomenims nepalaiko jokio standartizuoto formato;

 • Apple Maps Transit neveikia Lietuvoje (veikia Estijoje ir 17 kitų ES šalių);

 • Google Maps Transit Lietuvoje neturi realaus laiko atvykimų dėl duomenų GTFS-Realtime formato nebuvimo;

Projekto siekiai#

Per standartizuotų judumo duomenų atvėrimą:

 • Sudaryti sąlygas Lietuvos gyventojams mėgautis pačiomis patogiausiomis ir maloniausiomis kelionėmis bei keliavimo įrankiais;

 • Įgalinti egzistuojančias kelionių planavimo programų pilnavertį veikimą Lietuvoje (pvz., Google Maps Transit, Apple Maps Transit);

 • Patobulinti sąlygas Lietuvoje vystyti judumo startuolius;

 • Sukurti sąlygas įgyvendinti visą Lietuvą apimančius judumo, kaip paslaugos (angl. Mobility as a Service) sprendimus;

 • Užtikrinti darnią judumo paslaugų plėtrą Lietuvoje;

Nauda#

Visuomenei:#

 • Patogesnis ir prieinamesnis keliavimas viešioju transportu;

 • Sumažintas kelionės laikas (pagal realią informaciją gali koreguoti planus);

 • Mažesnis laukimo laikas;

Savivaldybėms ir transporto valdytojams:#

 • Išaugęs viešojo transporto naudojimas ir daugiau bilietų pardavimų;

 • Lengvesnis viešojo transporto planavimas;

 • Geresnis viešojo transporto vertinimas;

Startuoliams ir akademijai:#

 • Nauji startuoliai grįsti atvertais duomenimis;

 • Daugiau mokslinių tyrimų susijusių su transporto tinklo optimizavimu ir kokybės gerinimu;

Užrašai#

Be infrastruktūros trūkumų, judumo trukdžių taip pat kelia nepatogūs viešojo transporto maršrutai ir tvarkaraščiai, nesusietos savivaldybių viešojo transporto sistemos arba nepakankamos paskatos ar parama reguliariai į darbą https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/2019-european-semester-country-report-lithuania_lt.pdf

 • Data Management and Policy. Agencies must prioritize data. Just as dedicating staff and resources is crucial to the success of a large capital project, agency leadership must commit to and invest in the internal infrastructure that will support good data.

 • Data Quality. No matter the quantity of available data, its usefulness ultimately hinges upon its quality. In other words, more is not necessarily better. The weather app on my phone shows me relative humidity, dew point, visibility, and pressure, but it’s of no use to me if it never accurately predicts the rain in Portland.

 • Data Specifications. At the risk of sounding too “kumbaya,” we are all on the same team in the transit data world. That is, we all benefit when data is open and standardized. This enables industry growth and innovation. GTFS is a perfect example. https://trilliumtransit.com/2019/10/01/data-transit-riders-want/

 • Viena pagrindinių priežasčių, kodėl žmonės nesinaudoja viešuoju transportu yra informacijos apie maršrutus ir planavimo priemonių stoka;